تبلیغات
جواهر بازار - خواص عقیق شرف الشمس

دعای مخصوص شرف الشمس (که بعضی از اولیاءالله آن  را اسم اعظم می دانند) در نوزدهم فروردین ماه بر نگین انگشتری نقش می شود.

در مورد شرف الشمس خواص بسیاری در کتب قدیمی (از جمله کتاب ارزشمند "المعارف الکبری") ذکر کرده اند که برخی از آنها را مرور می کنیم:

جواهربازار - نمایشگاه و فروشگاه آنلاین جواهرات و سنگ های قیمتی
 1. زمانی که بنویسد و آن را در کفن مرده قرار دهد آن میت ایمن شود از عذاب قبر.
 2. کسی آن را نوشته و همراه خود دارد، در حفظ خداوند باشد و ...
 3. هرگاه پیش سلاطین و بزرگان رود و (نگین شرف الشمس که دعا بر آن نقش شده است را) با خود دارد، مورد قبول ملک قرار می گیرد و خداوند حمایت می کند او را از شر آن ها.
 4. حامل این اسماء در همه جا پیروز و منصور می باشد و مقهور می شود هر که با آن شخص دشمنی کند.
 5. هر که با خود دارد، سحر و نظر بد از او دور و باطل شود.
 6. و هر کسی که بسته باشند (حاجتی داشته باشد) و (نگین شرف الشمس که دعا بر آن نقش شده است را) با خود دارد به برکت این اسم اعظم الهی گشاده گردد. (حاجت روا شود.)
 7. کسی که زندانیش طولانی شده باشد و (نگین شرف الشمس که دعا بر آن نقش شده است را) با خود دارد زود خلاص شود.
 8. برای مصروع و کسی که مرض غش کردن دارد و کلیه بیماری های بدن، اثر دارد.
 9. برای دختری که بی شوهر مانده، شرف الشمس را با خود دارد، شوهر کند.
 10. و کسی که در سفر رود و (نگین شرف الشمس که دعا بر آن نقش شده است را) با خود دارد از شر قطاع طریق و و دزدان و راهزنان و حوادث بد سفر در حفظ الهی باشد.
 11. برای هر امر مکروهی شرف الشمس را به دست کند، ایمن شود از آن مکروه و ناخوشایند.
 12. و زمانی که شرف الشمس را نوشته و بر پرچم لشکری باشد، آن لشکر منصور و پیروز برگردد.
 13. برای بیدار شدن برای نماز شب این شرف الشمس را با خود داشته باشد ، سحر خیز شود.
 14. از جمله خواص کلی این اسماء برای اسقام و اوجاع و دردهای بدن و برای امراض و تعجیل عافیت، مجرب مجرب است.
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ