تبلیغات
جواهر بازار - جدول سنگ های ماه تولد

نام ماه:          سنگ های مخصوص

فروردین        یاقوت سرخ، یاقوت کبود، عقیق قرمز، آمتیست

اردیبهشت     زمرد - کوارتز دودی - عقیق - یاقوت کبود - فیروزه

خرداد           مروارید - زمرد - آکومارین - سیترین - انواع عقیق ها

تیر                یاقوت سرخ - مروارید - عقیق - کوارتز دودی - صدف مهره مار - زمرد

مرداد            سیترین - عقیق - یاقوت سرخ - زبرجد - صدف مهره مار

شهریور         زمرد - یاقوت کبود - سیترین - زبرجد - آکومارین

مهر               یاقوت کبود - اوپال - مروارید - عقیق - کوارتز - یشم - زمرد

آبان               آمتیست - انواع عقیق ها - کوارتز دودی - آکومارین - یاقوت سرخ

آذر                فیروزه - آمتیست - یاقوت کبود - کوارتز - زبرجد

دی               فیروزه - کوارتز دودی - مروارید - یاقوت کبود - عقیق - صدف مهره مار

بهمن             آمتیست - فیروزه - آکومارین - یاقوت کبود - یشم - اوپال - عقیق

اسفند           زمرد - آامتیست - آکومارین - مروارید - یشم - یاقوت سرخ
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ